Skip to main content Skip to search

Archives for Uncategorized

Dane identyfikacyjne Spółki

BCL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Adres siedziby:
ul. Rakowicka 61/2, 31-521 Kraków

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy
KRS: 0000246499
NIP: 6762309087
REGON: 120154925

Sposób reprezentacji:
Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Read more