Skip to main content Skip to search

Międzynarodowe standardy

Gwarancja jakości

W swojej pracy stosujemy standardy wypracowane przez organizacje polskie, zagraniczne i międzynarodowe

Specjalizacja

Wartość rynkowa

Od wielu lat specjalizujemy się w zagadnieniach zarządzania i ustalania wartości rynkowej (wyceny)

Profesjonalizm

Bezpieczeństwo

W skład zespołów roboczych wchodzą specjaliści dysponujący odpowiednimi kwalifikacjami. Współpracujemy z uznanymi kancelariami.

Doradztwo restrukturyzacyjne

Pomoc w trudnej sytuacji

Wykorzystujemy swoją wiedzę i doświadczenie także w sformalizowanych postępowaniach sądowych

Dostępność

Nieprzerwanie towarzyszymy Twojej firmie

Rozumiemy, że działalność gospodarcza wymaga ciągłego trzymania ręki na pulsie

Zarządzanie i administracyjne

Potrzebujesz skupić się tylko na swoim biznesie

Dbamy o wszystkie Twoje usługi administracyjne i prawne. Umowy, zamówienia, regulaminy… dbamy o wszystkie nudne sprawy.

USTALANIE WARTOŚCI RYNKOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW I ICH SKŁADNIKÓW 

wyceń swoje przedsiębiorstwo, jego zorganizowane części lub składniki materialne bądź niematerialne

Wycena przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części

Podejścia dochodowe, majątkowe, porównawcze i mieszane

Metody skorygowanych aktywów netto, odtworzeniowa, likwidacyjna, DCF, zdyskontowanych dywidend, EVA, spółek porównywalnych, transakcji porównywalnych, berlińska, szwajcarska i wiele innych.

Wyceny składników niematerialnych i materialnych przedsiębiorstw

Podejścia dochodowe, kosztowe, porównawcze i mieszane

Metody zwolnienia z opłat licencyjnych (royalty relief), odtworzeniowa, zdyskontowanego dochodu, transakcji porównywalnych i wiele innych.

Zapraszamy

do kontaktu

  • ubezpieczenia-krakow
  • Polski Ślad
  • Polski Ślad