Skip to main content Skip to search

Adres do korespondencji:

BCL Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 61 lok.2
31-521 Kraków

Informacje o Firmie

BCL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
przy ul. Rakowickiej 61 lok. 2

Dane rejestrowe:
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000246499
NIP: 6762309087
REGON: 120154925
Kapitał zakładowy: 51.000,00 zł

Wyślij do nas wiadomość